สีทอง ซุปเปอร์ พรีเมียม

สีทองฮาโต้
ยุโรป

AG-919

สีทองฮาโต้
อเมริกา

AG-888