คำนวณพื้นที่ทาสี

ผนัง, กำแพง เรียบๆไม่มีลายนูน

เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
รีเซ็ตค่า

แกลอน
*Remark
เทียบมาตรวัด

4 ศอก = 1 วา

1 วา = 2 เมตร

การคำนวณใช้สี :
 • เช่น พื้นที่ 100 ตารางเมตร
  รองพื้น 1 เที่ยว จำนวนพื้นที่หาร 30
  สีทองทับหน้า 2 เที่ยว จำนวนพื้นที่หาร 15
 • เป็นการคำนวณปริมาณการใช้สีทับหน้าจำนวนการทา 2 เที่ยว
 • ปริมาณสีที่คำนวณได้เป็นปริมาณโดยประมาณเท่านั้น
 • เฉดสี, ประเภทของสี, การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิวและปริมาณการใช้สี
สูตรคำนวณพื้นที่สีทาอาคาร
 • กว้าง x สูง = พื้นที่เป็นตารางเมตร หาร 15 = จำนวนแกลลอนสี
  หมายเหตุ สี 1 แกลลอน ทาได้พื้นที่ 35-40 ตร.ม. ต่อเที่ยว
  สีทับหน้าต้องทาอย่างน้อย 2 เที่ยว
 • เป็นการคำนวณปริมาณการใช้สีทับหน้าจำนวนการทา 2 เที่ยว
 • ปริมาณสีที่คำนวณได้เป็นปริมาณโดยประมาณเท่านั้น
 • เฉดสี, ประเภทของสี, การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิวและปริมาณการใช้สี