สีทาฝ้าเพดาน

สีทาฝ้าเพดาน
ฮาโต้อัลติมาชิลด์

9337 (ขาว) 9338 (เทา)

สีทาฝ้าเพดาน
ฮาโต้ชิลด์

9198 (ขาว) 9199 (เทา)

สีทาฝ้าเพดาน
โปรเทค

701 (ขาว) 705 (เทา)

สีทาฝ้าเอ็นโอซี

198 (ขาว)
199 (เทา)