ติดต่อเรา

บริษัท ฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์) จำกัด

234 หมู่ 12 ถ.สุขาภิบาล ต.บางพลีใหญ่ 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
ประเทศไทย 10540

โทรศัพท์

+66-2-3162030 (12 สายอัตโนมัติ)
+66-2-7521700 (11 สายอัตโนมัติ)

แฟกซ์

+66-2-3164908
+66-2-7521974

แบบฟอร์มติดต่อ