สีทอง รอยัล พรีเมียม

สีทองฮาโต้
เอมเพอเรอร์

BJ-8008