สีอะคริลิกแห้งเร็วฮาโต้ (สีทับหน้าอ่อน)

สีอะคริลิกแห้งเร็วฮาโต้
(สีทับหน้าอ่อน)

ทินเนอร์สำหรับสีอะคริลิกแห้งเร็ว
(สีทับหน้าอ่อน)

ACT720