น้ำยาลอกสี ฮาโต้

B100
1 แกลลอน, ¼ แกลลอน

ข้อมูลวิชาการ

  • คุณลักษณะ
  • การเตรียมพื้นผิว
  • การใช้งาน
น้ำยาลอกสีเก่าฮาโต้ สามารถใช้เพื่อลอกสีเก่าได้หลายชนิด อาทิ สีโพลียูรีเทน, สีอีพ็อกซี่, สีอีนาเมล, สีเคลือบเงาแอลขีด หรือสีน้ำ ซึ่งจะซึมผ่านชั้นฟิล์ม ทำให้สีหลุดลอกได้เร็วโดยที่ไม่ทำลายพื้นผิววัสดุ เช่น โลหะ, ไม้, คอนกรีต และแก้ว


คุณสมบัติ

  • ปราศจากส่วนผสมของโซดาไฟ
  • มีประสิทธิภาพในการลอกสีได้ดีและรวดเร็ว
  • ไม่มีผลเสียต่อพื้นผิวที่เคลือบสีเดิม
ล้างทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น ผง สนิม และคราบไข
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมก่อนการใช้งาน และทำงานในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี
  • สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/หน้า และถุงมือ ที่เหมาะสม
  • เทน้ำยาลอกสีในภาชนะที่เหมาะสม และทาน้ำยาลอกสีฮาโต้ลงบนพื้นผิวที่ต้องการจะลอกสีออกในทิศทางเดียวกัน ปล่อยไว้จนกว่าสีเก่าจะพองหรือนิ่มตัว
  • ทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที ทดสอบลอกสีบางส่วน หากสีหลุดล่อนให้ขูดออกด้วยเหล็กโป๊วหรือมีดโป๊วสี หากสีหลุดไม่หมดให้ทาน้ำยาลอกสีซ้ำ
  • ล้างทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำมันก๊าดหรือน้ำมันสน จนกว่าแน่ใจว่าไม่มีคราบไขของน้ำยาลอกสีฮาโต้หลงเหลืออยู่ ทิ้งไว้ให้พื้นผิวแห้งสนิทจึงค่อยทาสีใหม่