สีทอง ซุปเปอร์ พรีเมียม

สีทองฮาโต้
ยุโรป

AG-123
KG-345
AG-234

สีทองฮาโต้
อเมริกา

AG-5000